‘Bureau MIND houdt graag een spiegel voor. Altijd constructief en vanuit een positieve insteek.’
Supervisant in post-academische opleiding tot schoolpsycholoog

Home

Actueel

1 May 2024

Onze jeugd - Nieuws en advies voor onderwijs, gemeenten en jeugd

Als orthopedagogen en psychologen zeggen we dat het vanzelfsprekend is, dat we de context van een kind betrekken. In de praktijk ligt de focus nog vaak te veel op het kind zelf. Hoe complexer de problematiek, hoe meer het kind centraal staat, en de omgeving naar de achtergrond verdwijnt. Dit terwijl juist deze kinderen dubbel zo afhankelijk zijn van wat hun omgeving doet. Meer steun aan leerkrachten, andere opvoed professionals en ouders kan echt het verschil maken!

Recent werd ik geïnterviewd door Onze jeugd waar ik mijn visie besprak met Anja Klein. We spraken over het belang van concrete acties ter ondersteuning van opvoeders en de cruciale rol van de context. Uitgegeven door Instondo - mei 2024.