Bureau Mind adviseert, begeleidt en traint uitvoerders en begeleiders binnen het onderwijs. In nauwe samenwerking met een netwerk van specialisten. Lees verder

‘Goed communiceren is een vaardigheid of zelfs attitude. En die is prima te verbeteren, of het nu om ouder- of kindgesprekken gaat’
 

Uitvoerders

in het onderwijs

Bureau Mind ondersteunt leerkrachten, IB’ers en directies. De mensen die dagelijks werken met de leerlingen en ouders op scholen. Heeft u vragen over de uitvoering van het onderwijs of de ondersteuningsstructuur, of wilt u als school een kwaliteitsslag maken?

Begeleiders

in het onderwijs

Bureau Mind traint gedragswetenschappers, ambulant begeleiders, medewerkers van samenwerkingsverbanden en van organisaties die gericht zijn op begeleiding van uitvoerders in het onderwijs en de zorg. Hoe kunt u de uitvoerders zo goed mogelijk bijstaan?