Bureau Mind adviseert, begeleidt en traint uitvoerders en begeleiders binnen het onderwijs. In nauwe samenwerking met een netwerk van specialisten. Lees verder

‘‘Leerrendement zit niet in werkboekjes. Bureau Mind gaat voor leer-kracht. Kijk naar de topleerkrachten – wat maakt dat zij zoveel bereiken?’’
‘‘Ik geniet ervan wanneer juist door veranderingen in het handelen van leerkrachten, kinderen ineens een verandering laten zien in hun ontwikkeling’’
‘Goed communiceren is een vaardigheid of zelfs attitude. En die is prima te verbeteren, of het nu om ouder- of kindgesprekken gaat’
 

Uitvoerders

in het onderwijs

Bureau Mind ondersteunt leerkrachten, IB’ers en directies. De mensen die dagelijks werken met de leerlingen en ouders op scholen. Heeft u vragen over de uitvoering van het onderwijs of de ondersteuningsstructuur, of wilt u als school een kwaliteitsslag maken?

Begeleiders

in het onderwijs

Bureau Mind traint gedragswetenschappers, ambulant begeleiders, medewerkers van samenwerkingsverbanden en van organisaties die gericht zijn op begeleiding van uitvoerders in het onderwijs en de zorg. Hoe kunt u de uitvoerders zo goed mogelijk bijstaan?

 
Ronald Steen over de samenwerking:
‘Bureau Mind begeleidt zowel onze processen als onze leerkrachten op het centrale thema ‘gedrag’’
Johan Vroegindeweij over de samenwerking:
‘Bureau Mind vertaalt de theorie over passend onderwijs heel concreet en aansprekend naar onze dagelijkse praktijk’