‘Knap hoe de link van wetenschap naar praktijk steeds werd gemaakt. Ik sta weer helemaal op scherp. ’
Gedragswetenschapper die een training volgde

Training in de interventie LLInC

Praktische informatie training

Leerkracht Leerling Interactie Coaching (LLInC). Een kennismaking met de werkwijze en de toepassing ervan.

Voor wie

Voor gedragswetenschappers in het onderwijs. De training wordt op dit moment in groepsverband verzorgd. In de nabije toekomst is ook open inschrijving mogelijk.

Inhoud

Bij Hoe werkt het? staat uitgelegd uit welke stappen een LLInC-traject bestaat. In deze training leert u hoe u die zelf, op de juiste manier, uitvoert. Naast een deel theorie bestaat de training vooral uit veel dóén. Het blijkt namelijk de nodige oefening te vergen om het Leerkracht Relatie Interview op de juiste manier af te nemen, te scoren en terug te koppelen. Met als grootste uitdagingen: niet-suggestief vragen stellen en doorvragen, geen verbanden willen leggen, niet richting advisering gaan. Doel is namelijk niet om de leraar ergens van te overtuigen; het gaat erom het verhaal van de leerkracht op tafel te krijgen (ook als dat tegenstrijdigheden bevat). En zo een goede basis te creëren voor reflectie. De leerkracht kan zijn of haar profiel zélf veranderen.

Bijeenkomsten

De training bestaat uit vier bijeenkomsten van één dagdeel. Daarnaast ben je per bijeenkomst gemiddeld 4 uur bezig met huiswerkopdrachten.

Waar

De training wordt op uw eigen locatie, in company verzorgd. Op dit moment alleen in groepsverband; in de nabije toekomst is ook open inschrijving mogelijk.

Aanmelden

Neem contact op via het contactformulier.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten of overleggen over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met Mirella van Minderhout: 06 41 11 57 98 of info@bureaumind.nl.