‘Bureau MIND houdt graag een spiegel voor. Altijd constructief en vanuit een positieve insteek.’
Supervisant in post-academische opleiding tot schoolpsycholoog

Training

Begeleiding passend onderwijs

Om onderwijs en onderwijsbehoeften van leerlingen écht op elkaar aan te laten sluiten, zouden psychologen, orthopedagogen en ambulant begeleiders hun focus breder moeten trekken. Van de individuele leerling of hulpvraag, (ook) naar de context. Wat gebeurt er in de groep of klas? Welke vaardigheden heeft – of mist – de leerkracht? In deze training leert u welke interventies u kunt inzetten om de leerkracht te versterken, en daarmee het gedrag en leerrendement van leerlingen.   

Voor wie

Ambulant begeleiders, (school)psychologen en orthopedagogen.

Inhoud

Hoe meer problemen een leerling heeft, hoe afhankelijker deze is van de leerkracht. In plaats van (alleen) testen af te nemen bij leerlingen die probleemgedrag vertonen, is het minstens zo belangrijk om de leerkracht te ondersteunen. Om deze te motiveren om naar zichzelf te kijken, in de context van een leerling.

Deze training is altijd een onderdeel van een pakket aan begeleiding binnen uw organisatie, waarin ook andere activiteiten worden uitgezet. De training gaat gepaard met MT-overleggen. Tijdens de training staan we expliciet stil bij de veranderende rollen van professionals in relatie tot passend onderwijs en de transitie jeugdzorg. Wat vraagt dit van de organisatie en van de professionals in de regio? U leert vragen op leerling- of studentniveau te vertalen naar docentvaardigheden en contextfactoren in de school. Aan bod komen onder meer:

  • leerkracht-leerling interactie
  • gesprekstechnieken
  • observatietechnieken
  • docent handelen in kaart brengen
  • docent handelen ondersteunen
  • Implementatie theorie
  • Organisatieveranderingsprocessen
  • Sturing geven een gedragsverandering bij professionals