‘Bureau Mind houdt graag een spiegel voor. Altijd constructief en vanuit een positieve insteek.’
Supervisant in post-academische opleiding tot schoolpsycholoog

Uitvoerders

Didactiek

Lesgeven is een complex proces en vergt veel verschillende vaardigheden. Een goed curriculum samenstellen, effectief instrueren, monitoren van leren, het onderwijs afstemmen op verschillende behoeften... Een interessante vraag daarbij: zetten we de tijd en energie in het onderwijs in op de goede zaken, die écht bijdragen aan leerrendement? In de praktijk laten scholen zich vaak nog leiden door methoden. Terwijl leerrendement zit in de didactische en pedagogische kwaliteiten van de leerkrachten.

Bureau Mind begeleidt scholen en leerkrachten die zich didactisch en pedagogisch willen versterken, met daarbij een duidelijke focus op het eigen handelen.