‘Ik voel me gesterkt in mijn vakmanschap. De trainingen van Bureau Mind waren doorleefd en verrijkt met eigen ervaringen.’
Leerkracht die een training volgde bij Bureau Mind

Wat en voor wie

Begeleiders

Of u nu psycholoog of orthopedagoog bent, ambulant begeleider/begeleider passend onderwijs of medewerker van een samenwerkingsverband, onderwijsbegeleidingsdienst of jeugdzorginstelling. Uw doel is hetzelfde – het leren, gedrag en de kwaliteit van onderwijs of hulpverlening verbeteren. Bureau Mind biedt diverse gerichte trainingen en supervisie.

 

Centraal uitgangspunt: het loont om niet alleen op individuele leerlingen en hulpvragen te focussen, maar de aandacht te verbreden naar de context. Ofwel, individuele interventies of diagnostiek inbedden in het primaire proces en het gedrag van de professionals daarbinnen.

 

Training Effectief leerkracht/docent handelen

Aan (school)psychologen of orthopedagogen wordt regelmatig advies gevraagd over het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De focus ligt dan al snel op de kindfactoren. Deze nascholingscursus legt juist het accent op de leerkracht als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen.

Training Gedragswetenschapper als coach en werkbegeleider

Een belangrijk deel van uw taken als gedragswetenschapper bestaat uit het coachen van andere professionals: leerkrachten, ambulant hulpverleners, gezinsvoogden. In deze training leert u hen reflecteren op hun eigen gedrag. De basis voor goede coaching, werkbegeleiding en consultatie.

Training Handelingsgerichte diagnostiek

Wat houdt het precies in om handelingsgericht te werken en handelingsgerichte diagnostiek toe te passen en door te voeren in de manier van werken als gedragswetenschapper? Op een systematische, wetenschappelijke en cliëntgerichte manier, volgens de fasen van HGD en de uitgangspunten van HGW? Deze praktijkgerichte training reikt handvatten en hulpmiddelen aan waarmee u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt.

Training in de interventie LLInC

LLInC: Leerkracht Leerling Interactie Coaching LLInC staat voor Leerkracht Leerling Interactie Coaching. Met name in vastgelopen relaties tussen leraren en leerlingen kan LLInC veel bieden LLInC helpt via relatiegerichte reflectie negatieve spiralen te doorbreken. Deze nieuwe werkwijze bevordert sensitiever gedrag van leerkrachten richting ‘moeilijke’ leerlingen, wat het functioneren van deze leerlingen in de klas verbetert. Met alle positieve effecten van dien, zowel voor de leerkracht, leerling als de hele klas. Een goede begeleiding – de juiste manier van interviewen, scoren en terugkoppelen – is essentieel voor het bereiken van de beste resultaten. Daarom biedt Bureau Mind een LLInC-training speciaal voor psychologen en orthopedagogen in het onderwijs (en de zorg).

Begeleiding passend onderwijs

Om onderwijs en onderwijsbehoeften van leerlingen écht op elkaar aan te laten sluiten, zouden psychologen, orthopedagogen en ambulant begeleiders hun focus breder moeten trekken. Van de individuele leerling of hulpvraag, (ook) naar de context. In deze training leert u welke interventies u kunt inzetten om de leerkracht te versterken – en daarmee het gedrag en leerrendement van leerlingen.

Supervisie

Bureau Mind biedt supervisie aan psychologen en orthopedagogen die een post-master doen en hun registratie willen halen voor NVO-orthopedagoog-Generalist of NIP kinder- en jeugdpsycholoog. Bureau Mind heeft veel ervaring opgedaan als ‘critical friend’ van collega’s en biedt alle kennis en ervaringen om u te ontwikkelen in uw professionele rol en als persoon.

Vanuit diagnostiek begeleiding GWer naar effectief leraar gedrag

Aan schoolpsychologen/orthopedagoog wordt geregeld advies gevraagd over het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De focus ligt dan al snel op de kindfactoren. Deze nascholingscursus legt juist het accent op de leerkracht als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen. Effectief leerkrachtgedrag op het gebied van klassenmanagement, differentiatie en pedagogisch klimaat laat kinderen optimaal functioneren. Hoe motiveer je leerkrachten om op deze manier naar hun eigen gedrag te kijken en, indien gewenst, hun gedrag te veranderen? 6 daagse training met veel aandacht voor de vaardigheden van gedragswetenschappers