‘Ik voel me gesterkt in mijn vakmanschap. De trainingen van Bureau Mind waren doorleefd en verrijkt met eigen ervaringen.’
Leerkracht die een training volgde bij Bureau MIND

Wat en voor wie

Introductie

Bureau MIND ondersteunt zowel uitvoerders als begeleiders binnen het onderwijs – van basisonderwijs tot speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Voor beide doelgroepen heeft Bureau MIND een eigen aanbod op maat. Een introductie.

Voor uitvoerders

Onder uitvoerders binnen het onderwijs verstaat Bureau MIND leerkrachten, intern begeleiders (IB’ers) en directies. De mensen die dagelijks werken met de leerlingen en ouders op scholen. Heeft u vragen over de uitvoering van het onderwijs of de ondersteuningsstructuur, of wilt u als school graag een kwaliteitsslag maken? Bureau MIND denkt met plezier met u mee.

Een actueel thema waarop wij begeleiding bieden is passend onderwijs. Wat betekent dit voor u als leerkracht of directeur in uw dagelijkse praktijk? En voor IB’ers: hoe kunt u uw veranderende rol waarmaken en een sparringpartner zijn voor de directie? Vanuit de visie van de school biedt Bureau MIND advies en begeleiding rondom:

  • Pedagogiek
  • Klassenmanagement
  • Didactiek
  • Communicatie

Voor begeleiders

Onder begeleiders verstaat Bureau MIND gedragswetenschappers (psychologen en orthopedagogen). Ambulant begeleiders, ook wel onderwijsondersteuners of begeleiders passend onderwijs genoemd. En samenwerkingsverbanden. Medewerkers van organisaties zoals onderwijsbegeleidingsdiensten en andere bedrijven binnen onderwijs en zorg, die gericht zijn op begeleiding van uitvoerders in het onderwijs en de zorg. Samen vormen zij het bovenschoolse niveau.

Hoe kunt u als begeleider de uitvoerders op schools niveau zo goed mogelijk bijstaan? In de transitie naar passend onderwijs bijvoorbeeld, of heel direct in hun rol voor de klas. Speciaal voor begeleiders biedt Bureau MIND diverse trainingen, waaronder het professionaliseringstraject LLInC. Daarnaast kunt u bij Bureau Mind terecht voor supervisie.

Werkwijze Bureau MIND

Of u nu als uitvoerder of als begeleider aanklopt bij Bureau MIND; u kunt uitgaan van maatwerk. Uw doelstellingen zijn ons uitgangspunt. Bureau MIND biedt in company scholing, begeleiding en advies. Op uw locatie, middenin uw context. Voor de hele organisatie, een groep medewerkers of een-op-een. We bekijken samen waaraan u behoefte heeft en hoe u de beste resultaten bereikt.

Cognitieve gedragstherapie en coaching

Bureau MIND biedt ook cognitieve gedragstherapie en coaching voor zowel kinderen als volwassenen die vastlopen in hun gedachten, gevoelens of handelen in het dagelijks leven. Wij ondersteunen hen individueel, maar betrekken altijd de context en omgeving van de persoon. Daar hoort ook de school bij. Bureau MIND staat voor een professionele, praktische en persoonlijke benadering. Een krachtig steuntje in de rug – enkele gesprekken zijn vaak al voldoende om kinderen of hun ouders weer op weg te helpen.

Bureau MIND heeft ervoor gekozen om geen contracten met gemeenten af te sluiten. Behandelingen kunnen daarom niet gedeclareerd worden bij gemeenten. Wel voldoet Bureau MIND aan alle beroepseisen en kunnen de kosten voor behandeling van volwassenen, op eigen risico en eigen initiatief, worden ingediend bij de zorgverzekeraar