‘Knap hoe de link van wetenschap naar praktijk steeds werd gemaakt. Ik sta weer helemaal op scherp. ’
Gedragswetenschapper die een training volgde

Uitvoerders

Communicatie

Gesprekken met ouders worden door leerkrachten regelmatig als lastig ervaren. Hoe kijkt u als school naar de rol van ouders? Hoe gaat u om met ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap? Goed communiceren en een echte dialoog aangaan is te leren. Bureau Mind biedt zeer ervaringsgerichte communicatietrainingen voor leerkrachten.

Daarnaast zijn er de gesprekken met leerlingen. Vaak wordt er meer óver leerlingen gesproken dan mét hen. Bureau Mind biedt trainingen die leerkrachten helpen eigenaarschap bij leerlingen te vergroten en samen open te verkennen wat een leerling nodig heeft om bepaalde leerdoelen of sociaal emotionele doelen te behalen.