‘Knap hoe de link van wetenschap naar praktijk steeds werd gemaakt. Ik sta weer helemaal op scherp. ’
Gedragswetenschapper die een training volgde

Uitvoerders

Klassenmanagement

Goed klassenmanagement is de voorwaarde om tot effectief leren en goed gedrag bij leerlingen te komen. De leerkracht is de regisseur. Hoe bereidt deze de lessen voor? Zijn er duidelijke afspraken, regels en routines? Hoe worden deze overgebracht, geoefend, gemonitord en geëvalueerd? En minstens zo belangrijk: bereidt de leerkracht zijn of haar eigen gedrag voor?

Bureau Mind analyseert het klassenmanagement in groepen en helpt leerkrachten bij het optimaliseren ervan. We kijken met de leerkracht mee en gaan soms letterlijk naast de leerkracht staan om hem of haar te ondersteunen bij de routines in de klas.