‘Ik voel me gesterkt in mijn vakmanschap. De trainingen van Bureau Mind waren doorleefd en verrijkt met eigen ervaringen.’
Leerkracht die een training volgde bij Bureau MIND

Uitvoerders

Pedagogiek

Hoe creëert u een positief pedagogisch klimaat voor de hele klas? Ook als u te maken krijgt met leerlingen die zich storend of lastig gedragen? Met als gevolg een verhoogde werkdruk en mogelijke handelingsverlegenheid bij de leerkracht? Effectief omgaan met gedragsproblemen vraagt om goed beleid op school- en groepsniveau. Daarnaast speelt de leerkracht een cruciale rol.

Bureau Mind helpt scholen een doorgaande lijn te trekken in welk gedrag ze willen zien en hoe ze dit gedrag aanleren. En biedt leerkrachten de tools om gewenst gedrag bij leerlingen te stimuleren. Vanuit het basisidee: goed gedrag is aan te leren. Het pedagogisch aanbod is te intensiveren of verrijken waar nodig – net zoals dat gebeurt bij het didactische aanbod. Pas als dat onvoldoende resultaat heeft, zijn individuele trajecten aan de orde.