‘Bureau MIND put uit veel kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden. Er zit altijd tempo, humor en relativeringsvermogen in.’
Schooldirecteur over de samenwerking

Training in de interventie LLInC

Praktische informatie training

Leerkracht Leerling Interactie Coaching (LLInC). Een kennismaking met de werkwijze en de toepassing ervan.

Voor wie

Voor gedragswetenschappers in het onderwijs.

Een training is essentieel Een goede begeleiding – de juiste manier van interviewen, scoren en terugkoppelen – is essentieel voor het bereiken van de beste resultaten. Daarom biedt Bureau Mind een LLInC-training speciaal voor psychologen en orthopedagogen in het onderwijs (en de zorg). Deze training is geaccrediteerd voor post-master onderwijs (registratie NVO-OG en NIP K&J) (Herregistratie 24 punten, registratie 12 punten). Na de training ben je een gecertificeerd LLInC Coach.

Inhoud

Bij Hoe werkt het? staat uitgelegd uit welke stappen een LLInC-traject bestaat. In deze training leert u hoe u die zelf, op de juiste manier, uitvoert. Naast een deel theorie bestaat de training vooral uit veel dóén. Het blijkt namelijk de nodige oefening te vergen om het Leerkracht Relatie Interview op de juiste manier af te nemen, te scoren en terug te koppelen. Met als grootste uitdagingen: niet-suggestief vragen stellen en doorvragen, geen verbanden willen leggen, niet richting advisering gaan. Doel is namelijk niet om de leraar ergens van te overtuigen; het gaat erom het verhaal van de leerkracht op tafel te krijgen (ook als dat tegenstrijdigheden bevat). En zo een goede basis te creëren voor reflectie. De leerkracht kan zijn of haar profiel zélf veranderen.

Bijeenkomsten

De training is 2 dagen en 2 dagdelen (3 dagen in totaal). De cursus vraagt inzet van de cursist tussen de bijeenkomsten door het oefenen van: het afnemen van het interview, de scoring en het coachend terugkoppelen van het Relatieprofiel. Iedere cursist dient een interview in, waarop uitgebreide persoonlijke feedback wordt gegeven voor de docent, ter stimulering van de vaardigheden van de cursist. Daarnaast ben je per bijeenkomst gemiddeld 5 uur bezig met huiswerkopdrachten.

Waar

De training wordt op uw eigen locatie, incompany verzorgd.

Aanmelden

De cursus wordt met name incompany aangeboden.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten of overleggen over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met Mirella van Minderhout: 06 41 11 57 98 of info@bureaumind.nl.