‘Bureau Mind put uit veel kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden. Er zit altijd tempo, humor en relativeringsvermogen in.’
Schooldirecteur over de samenwerking

Training in de interventie LLInC

Effecten en onderbouwing

Waarom staat relatiegerichte reflectie zo centraal in de LLInC-benadering? En wat levert het concreet op? Een korte onderbouwing.

In de visie van Bureau Mind maakt de leerkracht het verschil. Juist daarom verdient deze de best mogelijke begeleiding. De begeleiding van leraren is doorgaans gericht op hun pedagogisch handelen. Ze worden gecoacht en getraind in wat zij doen, niet of veel minder op wat zij voelen en denken. Terwijl de emoties en cognities van een leraar richting een leerling in belangrijke mate zijn of haar handelen sturen. Diverse (inter)nationale studies tonen dit aan*. Relatiegerichte reflectie vormt een belangrijke eerste stap om vastgeroeste patronen te doorbreken. Daarom is LLInC ontwikkeld: om zelfreflectie bij leerkrachten te begeleiden en stimuleren. Door in te zoomen op het gevoel en denken van leraren – met winst voor alle partijen.

Winst voor de leerling(en)

Een goede relatie tussen de leerkracht en een leerling blijkt groot effect te hebben op leerprestaties. En zorgt er bovendien voor dat leerlingen goed in hun vel zitten en met plezier naar school komen. Het in beweging krijgen van regide denkpatronen en negatieve gevoelens over een leerling, zorgt ervoor dat een leerkracht ook aandacht krijgt voor positieve kanten van deze leerling en bewuster en sensitiever gaat handelen richting hem of haar. Dit bevordert op allerlei vlakken het gedrag en de betrokkenheid in de klas. Nog meer winst: investeren in individueel contact met leerlingen kan de band met en de dynamiek van de héle klas verbeteren en heeft direct effect op leerprestaties.

Winst voor de leerkracht

Leraren ontlenen veel plezier en voldoening aan de relatie met ‘hun’ kinderen. Andersom kan het zeer stresserend zijn om een negatieve relatie met een leerling te hebben. Beroepen waarin relaties centraal staan, leveren proportioneel meer stress op. Inzicht via LLInC in de eigen mogelijkheden en grenzen in de omgang met leerlingen kan vastgelopen relaties met leerlingen verbeteren en het welzijn en competentiegevoel van de leerkracht bevorderen.

* Onder meer Brophy & McCaslin (1992), Stuhlman en Pianta (2002), Sutherland & Oswald (2005), Doumen et al (2008), Spilt & Koomen (2009/2010) en Jennings (2014)