‘Ik voel me gesterkt in mijn vakmanschap. De trainingen van Bureau Mind waren doorleefd en verrijkt met eigen ervaringen.’
Leerkracht die een training volgde bij Bureau MIND

Training in de interventie LLInC

Ontstaansgeschiedenis

LLInC staat voor Leerkracht Leerling Interactie Coaching. Met name in vastgelopen relaties tussen leraren en leerlingen kan LLInC veel bieden. Een bijzondere ontstaansgeschiedenis vormde de aftrap.

LLInC helpt via relatiegerichte reflectie negatieve spiralen te doorbreken. Deze nieuwe werkwijze bevordert sensitiever gedrag van leerkrachten richting ‘moeilijke’ leerlingen, wat het functioneren van deze leerlingen in de klas verbetert. Met alle positieve effecten van dien, zowel voor de leerkracht, leerling als de hele klas.

Grote impact

Het begint bij een diagnostisch middel, het Leerkracht Relatie Interview (LRI). Dit is een narratief interview dat de grondleggers van LLInC in eerste instantie puur als meetinstrument gebruiken. Al snel blijkt het grote impact te hebben: alleen al het uitvoeren van het interview zet zoveel in beweging bij leerkrachten, dat het de essentie is geworden van LLInC. Het LRI is een mooi instrument om leraren te laten reflecteren op hun eigen handelen. Dit blijkt al direct tijdens het interview én daarna – wanneer zij hun handelen in de praktijk meteen al aanpassen. Een goede begeleiding is wel essentieel.

Gedragswetenschappers begeleiden leraren

De LLInC-benadering en de specifieke manier van begeleiden is ontwikkeld voor gedragswetenschappers. Via LLInC begeleiden zij leerkrachten tijdens het proces van relatiegerichte reflectie. Bureau MIND biedt een training die begeleiders in het onderwijs laat kennismaken met deze nieuwe, effectieve werkwijze.