‘Bureau MIND put uit veel kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden. Er zit altijd tempo, humor en relativeringsvermogen in.’
Schooldirecteur over de samenwerking

Training in de interventie LLInC

Grondleggers

Leerkracht Leerling Interactie Coaching is geïnspireerd op het gedachtengoed van prof. Robert Pianta (University of Virginia). Op basis van zijn visie en ideeën ontwikkelden Helma Koomen en Jantine Spilt het LLInC-programma. Beiden doen wetenschappelijk onderzoek naar de effecten ervan; de een vanuit Nederland, de ander vanuit België.
Bureau MIND maakt de vertaalslag naar de praktijk: Mirella van Minderhout leidt gedragswetenschappers op die LLInC binnen het onderwijs willen toepassen.


Helma Koomen is universitair hoofddocent (associate professor) aan de afdeling Child Development & Education van de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (Nederland). Zij doet onderzoek naar leraar-leerlingrelaties en -interacties, de ontwikkeling van leerlingen en het welbevinden van leraren.
 
‘Ik hoop leerkrachten zover te krijgen dat zij, ondersteund door begeleiders, hun eigen professionele aandeel in het functioneren van leerlingen ter discussie durven stellen. Dat ligt gevoelig. Zowel bij de leerkrachten zelf die via LLInC op hun eigen handelen gaan reflecteren, als bij hun begeleiders die het persoonlijke stuk vaak niet aan durven te raken. Tegen iedere leerkracht zou ik willen zeggen: je mag bijleren en profiteren van begeleiding en hulp, omdat je ook een ontzettend moeilijk vak hébt! En begeleiders, uiteindelijk is er alleen maar bij te winnen voor iedereen. Wij helpen jullie graag op weg met de juiste instrumenten.’

Jantine Spilt is universitair docent (assistant professor) aan de onderzoekseenheid School- en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent, KU Leuven (België). Zij is gepromoveerd op onderzoek naar leraar-leerlingrelaties en het LRI als meetinstrument en instrument voor reflectie.
 
‘Steeds weer verrast het mij hoeveel informatie we in korte tijd op tafel krijgen met het Leerkracht Relatie Interview, en hoeveel inzicht dit geeft in wat een leerkracht nodig heeft in de begeleiding. Het mooie van LLInC is dat de leerkracht ook zélf tot deze inzichten komt. De begeleider stelt de juiste vragen, maar bepaalt niet de richting die de leerkracht opgaat. De leerkracht is de expert die op onderzoek uit gaat en nieuwe ontdekkingen doet. In de alledaagse stroom van gebeurtenissen en taken biedt LLInC ruimte voor een pas op de plaats, voor stilstaan en reflecteren. Leerkrachten ervaren dat als een luxe.’

Mirella van Minderhout werkt vanuit een sterke drive om de kwaliteit van onderwijs voor élke leerling te verbeteren. Haar focus ligt met name op de pedagogische vaardigheden van docenten in relatie tot gedrag van kinderen. Ze vertaalt de wetenschap rond de interventie LLInC naar de praktijk.
 
‘Vanuit mijn eigen ervaring als leerkracht weet ik hoe zwaar de druk kan voelen en hoe lastig het kan zijn wanneer zaken buiten je invloedsfeer liggen. Nog vaker kan ik er nu van genieten wanneer juist door veranderingen in het handelen van leerkrachten, kinderen ineens een verandering laten zien in hun ontwikkeling.’