‘Ik voel me gesterkt in mijn vakmanschap. De trainingen van Bureau Mind waren doorleefd en verrijkt met eigen ervaringen.’
Leerkracht die een training volgde bij Bureau MIND

Over Bureau MIND

Wie werken er nog meer voor Bureau MIND?

Bureau MIND werkt niet alleen samen met een netwerk van specialisten. Er zijn ook experts die rechtstreeks onder de vlag van Bureau MIND werken. Experts met net weer een eigen accent binnen het vakgebied, wat een mooie synergie oplevert. Altijd met een duidelijke gemene deler. 

Alle mensen die voor of vanuit Bureau MIND werken hebben veel ervaring, handelen onderbouwd, ze hebben een passie voor onderwijs en zorg en weten zaken altijd weer te concretiseren. Met als gezamenlijk doel: professionals op positieve en energieke wijze motiveren om tot gedragsverandering te komen.

Op dit moment werkt voor Bureau MIND:

 

Samenwerking met Marjolijn Ham

Vanuit Bureau MIND werkt Marjolijn Ham zowel als trainingsacteur als trainer, in de thema's begeleidersvaardigheden vergroten, communicatie met ouders en leerlingen en kwaliteit van onderwijs vergroten. 

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen, dat is mijn passie. 
Na 13 jaar gewerkt te hebben als leerkracht, IB-er en bouwcoördinator was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Omdat mijn hart trok naar het theater ben ik een 4 jarige theateropleiding gaan doen. Van daaruit ben ik gaan werken als trainingsacteur en trainer, en heb ik een nieuwe passie gevonden. 

Ik ben erg geïnteresseerd in hoe mensen met elkaar communiceren. Wat doen ze, wat zeggen ze, hóé zeggen ze dat, hoe gedragen ze zich en vooral: wat voor effect heeft dat? Je kunt niet ‘niet communiceren’. Je communiceert met je hele 'mens-zijn'. Dat gegeven boeit mij enorm.
Door een gesprek ter plekke ‘uit te spelen’ wordt dat direct zichtbaar. In de trainingen die wij verzorgen krijg je heldere en praktische 'tools' in handen die direct toe te passen zijn en een positief effect hebben.
Wanneer mensen inzicht krijgen in hun eigen houding en gedrag zijn ze relatief makkelijk in staat om dat om te buigen naar een andere, effectievere manier. Dat geeft mij veel voldoening en energie!

‘Samenwerken met Marjolijn levert synergie. Op de mens gericht, sensitief en in contact iemands professionaliteit vergroten.’

Samenwerking met Marieke van Eldert

Marieke van Eldert heeft als gedragswetenschapper en later GZ psycholoog zowel in het VO, VSO als in de GGZ gewerkt met zowel de jongere zelf als diens netwerk. Het ondersteunen van mensen juist in hun interactie rondom deze jongere is de kracht van Marieke. Daar liggen de grootste kansen om tot ontwikkeling te komen. 

Marieke combineert nu haar werk als Begeleider Gedrag in Onderwijs bij de Prof.Fritz Redlschool (PO en S(B)O) met werken in het Praktijkonderwijs namens haar eigen onderneming Rondom Baaz. Het geven van trainingen en workshops over pedagogisch vakmanschap is een van de activiteiten. Het ontwikkelen van praktische tools die de mentor kunnen ondersteunen het gesprek met hun leerling vorm te geven betekende de start van Rondom Baaz. Het leidde tot de ontwikkeling van een SEL-onderwijsmethode speciaal voor en door leraren uit het Praktijkonderwijs. Deze brede ervaring en de gedeelde visie leidde tot een energieke samenwerking met Bureau MIND. 

Marieke verzorgt voor Bureau MIND met name de training die opleidt in de interventie LLInC (interventie relatie gerichte reflectie voor opvoed professionals).

‘Marieke is in 'Teach what you preach' een geweldige professional in relatiekwaliteit. Voorstaan, bevorderen en bovenal zelf model staan. ’

Samenwerking met Maaike Monsees

Maaike Monsees werkt als Kinder- en Jeugdpsycholoog | Schoolpsycholoog bij Stichting Elan en SWV Unita. Daarnaast geeft zij trainingen in o.a. Handelingsgericht Werken en Effectief samenwerken met ouders en leerlingen.

Maaike heeft ruime ervaring in het regulier en gespecialiseerd basisonderwijs; als leerkracht, intern begeleider, auditor en nu als schoolpsycholoog.In alle rollen heeft zij ervaren dat je als mens zelf het belangrijkste instrument bent om zorg te dragen voor kwalitatief goed onderwijs voor elke leerling. Hierbij is de leerkracht de spil. De leerkracht doet er toe, juist voor de kwetsbare leerlingen. Dit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. De kunst is om, juist als het lastig is, te blijven reflecteren op jezelf als belangrijkste instrument.

Tijdens trainingen probeert zij dan ook samen in de spiegel te kijken: “Wat wil zij precies bereiken met deze leerkracht/leerling/ouder(s), wat doet zij al met positief effect en wat zou de volgende stap kunnen zijn?” Hierbij deelt zij graag inzichten, taal en praktijkvoorbeelden die haar als “instrument” gevormd hebben, zowel de successen als de missers. Zij gelooft namelijk dat ontwikkeling ontstaat waar er wat te leren valt én succes ervaren wordt. Haar grootste drijfveer is dan ook om samen te zoeken naar verbinding; tussen wat nog lastig is en al goed gaat, tussen overtuigingen en gedrag, zodat de verbinding tussen de leerkracht en de leerling uiteindelijk sterker wordt. Dat is waar Maaike voor staat!

‘De kunst is om, juist als het lastig is, te blijven reflecteren op jezelf als belangrijkste instrument, om steeds weer de kwaliteit te bieden die voor iedereen nodig is.’