‘Bureau Mind houdt graag een spiegel voor. Altijd constructief en vanuit een positieve insteek.’
Supervisant in post-academische opleiding tot schoolpsycholoog

Over Bureau Mind

Wie werken er nog meer voor Bureau Mind?

Bureau Mind werkt niet alleen samen met een netwerk van specialisten. Er zijn ook experts die rechtstreeks onder de vlag van Bureau Mind werken. Experts met net weer een eigen accent binnen het vakgebied, wat een mooie synergie oplevert. Altijd met een duidelijke gemene deler. 

Alle mensen die voor of vanuit Bureau Mind werken hebben veel ervaring, handelen onderbouwd, ze hebben een passie voor onderwijs en zorg en weten zaken altijd weer te concretiseren. Met als gezamenlijk doel: professionals op positieve en energieke wijze motiveren om tot gedragsverandering te komen.

Op dit moment werkt voor Bureau Mind:

 

Samenwerking met Ingrid Kroezen

Mirella van Minderhout werkt met veel plezier samen met Ingrid Kroezen. Wie is zij en hoe versterken wij elkaar?

Ingrid Kroezen startte als afgestudeerd psycholoog haar loopbaan als hulpverlener in de jeugdzorg. Ze specialiseerde zich in het onderwijsveld: eerst als leerlingbegeleider en schoolmaatschappelijk werker, later als gedragswetenschapper voor een ambulante begeleidingsdienst in het voortgezet onderwijs en mbo. Haar interesse en insteek verschoof van het begeleiden van leerlingen naar het ondersteunen van docenten; zij die op school de meeste invloed hebben op de ontwikkeling van de leerlingen. Ingrid volgde de post-doctorale opleiding tot schoolpsycholoog. Ze geeft trainingen, workshops en coaching op docent-, team- en schoolniveau. En werkt binnen scholen als procesbegeleider op het gebied van veranderingen binnen passend onderwijs.  

‘ In de samenwerking met Bureau Mind ervaar ik een sterk gedeelde visie. Samen met docenten nagaan welke invloed zij hebben op de ontwikkeling van leerlingen én hoe zij die ontwikkeling kunnen beïnvloeden, blijkt steeds weer zeer waardevol te zijn.’

Samenwerking met Marjolijn Ham

Vanuit Bureau MInd werkt Marjolijn Ham zowel als trainingsacteur als trainer, in de thema's begeleidersvaardigheden vergroten, communicatie met ouders en leerlingen en kwaliteit van onderwijs vergroten. 

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen, dat is mijn passie. 
Na 13 jaar gewerkt te hebben als leerkracht, IB-er en bouwcoördinator was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Omdat mijn hart trok naar het theater ben ik een 4 jarige theateropleiding gaan doen. Van daaruit ben ik gaan werken als trainingsacteur en trainer, en heb ik een nieuwe passie gevonden. 

Ik ben erg geïnteresseerd in hoe mensen met elkaar communiceren. Wat doen ze, wat zeggen ze, hóé zeggen ze dat, hoe gedragen ze zich en vooral: wat voor effect heeft dat? Je kunt niet ‘niet communiceren’. Je communiceert met je hele 'mens-zijn'. Dat gegeven boeit mij enorm.
Door een gesprek ter plekke ‘uit te spelen’ wordt dat direct zichtbaar. In de trainingen die wij verzorgen krijg je heldere en praktische 'tools' in handen die direct toe te passen zijn en een positief effect hebben.
Wanneer mensen inzicht krijgen in hun eigen houding en gedrag zijn ze relatief makkelijk in staat om dat om te buigen naar een andere, effectievere manier. Dat geeft mij veel voldoening en energie!

‘Samenwerken met Marjolijn levert synergie. Op de mens gericht, sensitief en in contact iemands professionaliteit vergroten.’