‘Bureau Mind put uit veel kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden. Er zit altijd tempo, humor en relativeringsvermogen in.’
Schooldirecteur over de samenwerking

Over Bureau Mind

Wie werken er nog meer voor Bureau Mind?

Bureau Mind werkt niet alleen samen met een netwerk van specialisten. Er zijn ook experts die rechtstreeks onder de vlag van Bureau Mind werken. Experts met net weer een eigen accent binnen het vakgebied, wat een mooie synergie oplevert. Altijd met een duidelijke gemene deler. 

Alle mensen die voor of vanuit Bureau Mind werken hebben veel ervaring, handelen onderbouwd, ze hebben een passie voor onderwijs en zorg en weten zaken altijd weer te concretiseren. Met als gezamenlijk doel: professionals op positieve en energieke wijze motiveren om tot gedragsverandering te komen.

Op dit moment werkt voor Bureau Mind:

 

Samenwerking met Ingrid Kroezen

Mirella van Minderhout werkt met veel plezier samen met Ingrid Kroezen. Wie is zij en hoe versterken wij elkaar?

Ingrid Kroezen startte als afgestudeerd psycholoog haar loopbaan als hulpverlener in de jeugdzorg. Ze specialiseerde zich in het onderwijsveld: eerst als leerlingbegeleider en schoolmaatschappelijk werker, later als gedragswetenschapper voor een ambulante begeleidingsdienst in het voortgezet onderwijs en mbo. Haar interesse en insteek verschoof van het begeleiden van leerlingen naar het ondersteunen van docenten; zij die op school de meeste invloed hebben op de ontwikkeling van de leerlingen. Ingrid volgde de post-doctorale opleiding tot schoolpsycholoog. Ze geeft trainingen, workshops en coaching op docent-, team- en schoolniveau. En werkt binnen scholen als procesbegeleider op het gebied van veranderingen binnen passend onderwijs.  

‘ In de samenwerking met Bureau Mind ervaar ik een sterk gedeelde visie. Samen met docenten nagaan welke invloed zij hebben op de ontwikkeling van leerlingen én hoe zij die ontwikkeling kunnen beïnvloeden, blijkt steeds weer zeer waardevol te zijn.’