‘Bureau MIND houdt graag een spiegel voor. Altijd constructief en vanuit een positieve insteek.’
Supervisant in post-academische opleiding tot schoolpsycholoog

Training

Training Effectief leerkracht/docent handelen

Aan (school)psychologen of orthopedagogen wordt regelmatig advies gevraagd over het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De focus ligt dan al snel op de kindfactoren. Deze nascholingscursus legt juist het accent op de leerkracht als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen.

Voor wie

Orthopedagogen en (school)psychologen binnen het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Geaccrediteerd aanbod voor NVO-OG en NIP K&J.

Inhoud

Effectief leerkrachtgedrag laat kinderen optimaal functioneren. Hoe motiveert u leerkrachten om naar hun eigen gedrag te kijken en hun gedrag zonodig te veranderen? Na afloop van deze training bent u in staat om leerkrachten te begeleiden in het sturen van hun eigen gedrag. Aan bod komen onder meer:

  • het gedrag van de leerkracht als sleutel tot gedragsverandering bij de leerling
  • instrumenten voor observatie van leerkrachtstijlen en interactiestijlen
  • klassenmanagement en pedagogisch klimaat
  • variaties in didactische- en instructiemodellen
  • groepsdynamica in de klas
  • preventieve interventies