‘Knap hoe de link van wetenschap naar praktijk steeds werd gemaakt. Ik sta weer helemaal op scherp. ’
Gedragswetenschapper die een training volgde

Training

Vanuit diagnostiek begeleiding GWer naar effectief leraar gedrag

Doelstelling:

Na afloop van deze 6 daagse cursus zijn de deelnemers in staat om leraren te begeleiden in het sturen van hun eigen gedrag, ten behoeve van het optimaal functioneren van hun leerlingen. Handelingsgerichte diagnostiek en interventies toe te passen en te vertalen naar begeleiding en ondersteuning van de leerkracht in het afstemmen van zijn/haar handelen naar een leerling(en) met specifieke onderwijs- en opvoedbehoeften.

Inhoud die behandeld wordt:
Instrumenten voor observatie van leerkrachtstijlen en interactiestijlen; variaties in didactische en instructie modellen. Wat vragen zij van de leerkracht en wat zijn de effecten op de leerlingen;
groepsdynamica in de klas;
motiveren voor zelfreflectie en gedragsverandering;
het gedrag van de leerkracht als sleutel tot verandering van het gedrag van de leerling; preventieve interventies; specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen bezien in het licht van 
klassenmanagement, pedagogisch klimaat en leerkrachtstijl. 
Wetenschappelijke onderzoeken tav onderbouwingen voor wat effectief pedagogisch- en didactisch handelen is en effecten op de kwaliteit en het effect van de relatie leerkracht-leerling.
Diagnostische instrumenten en interventies worden behandelt die in te zetten zijn om de kwaliteit van de relatie en interactie tussen leerkracht en leerling in kaart te brengen. 
Observatie technieken en observatie instrumenten om leerkracht handelen en interactie in kaart te brengen komen aanbod.
Gespreksvaardigheden en cognitieve technieken worden aangereikt om de leerkracht aan te zetten tot reflectie.
De gespreksvaardigheden worden tijdens de 5e trainingsdag geoefend met een trainingsacteur. Tussen de bijeenkomsten worden ervaringen opgedaan met de aangereikte kennis en vaardigheden, deze worden schriftelijk gerapporteerd.