‘Knap hoe de link van wetenschap naar praktijk steeds werd gemaakt. Ik sta weer helemaal op scherp. ’
Gedragswetenschapper die een training volgde

Training

Training Gedragswetenschapper als coach en werkbegeleider

In het veranderende jeugdzorgdveld bestaat een belangrijk deel van uw taken als gedragswetenschapper uit het coachen van andere professionals: leerkrachten, ambulant hulpverleners, gezinsvoogden. In deze training leert u hen reflecteren op hun eigen gedrag. De basis voor goede coaching, werkbegeleiding en consultatie.

 

Voor wie

Gedragswetenschappers in de brede jeugdhulp: onderwijs, jeugdzorg, jeugdbescherming en vb-zorg.

Inhoud

Direct zelf ingrijpen en aangeven hoe het moet is vaak niet de meest structurele oplossing als het gaat om het uitbreiden van vaardigheden en attitudeverandering.  Anderen leren reflecteren op hun eigen gedrag, en dat gedrag zonodig laten aanpassen, levert uiteindelijk de meeste winst op. Precies daar gaat u in deze training mee aan de slag. U leert vaardigheden en competenties die nodig zijn om situaties positief te beïnvloeden, zonder direct invloed uit te oefenen op de uitvoering. Dit zorgt voor een nog stevigere positie bij:

  • coaching
  • werkbegeleiding
  • consultaties
  • het leiden van teambesprekingen
  • het observeren van interacties