‘Bureau MIND houdt graag een spiegel voor. Altijd constructief en vanuit een positieve insteek.’
Supervisant in post-academische opleiding tot schoolpsycholoog

Home

Actueel

4 October 2017

Artikel van Noelle Pameijer en Mirella van Minderhout

Nederland kent relatief gezien veel zittenblijvers, maar er zijn grote twijfels over het nut hiervan. Het heeft op de korte termijn doorgaans een positief effect, maar op de lange termijn verdwijnen de voordelen. In dit uitgebreide artikel wordt diep ingegaan op de feiten, opvattingen en redeneringen omtrent doubleren en de effecten hiervan op de leerling. Zittenblijven heeft een grote impact op leerlingen, alleen al vanwege het feit dat ze in een nieuwe klas opnieuw moeten beginnen en hun vertrouwde klasgenoten en vrienden kwijt zijn. In dit artikel bespreken we hoe vaak doubleren voorkomt en om welke leerlingen het gaat. Daarna gaan we in op de opvattingen rondom zittenblijven of doorstromen en welke redenen men doorgaans hanteert bij het maken van deze keuze. Ook aan bod komen de effecten van zittenblijven en manieren om doublures te voorkomen. Ten slotte bespreken we argumenten voor en tegen een doublure, waarbij het uitgangspunt is ‘doorstromen, tenzij …’.

Download het artikel van de kennisbank op deze site van Bureau Mind