‘Bureau MIND put uit veel kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden. Er zit altijd tempo, humor en relativeringsvermogen in.’
Schooldirecteur over de samenwerking

Home

Actueel

30 October 2020

Hoe kijk jij naar passend onderwijs? Artikel in Beter begeleiden

Hoe complexer de problematiek van een leerling, hoe meer we de omgeving – de leraar, ouders en de groep waarin de leerling functioneert – uit het oog lijken te verliezen. De focus ligt dan steeds meer op de individuele leerling en te weinig op de omgeving. Terwijl juist deze leerlingen tweemaal zo afhankelijk zijn van wat de
leraar (en ouders) doen, dan leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. Dus juist als de pedagogische en relationele aspecten van het professioneel handelen veel van leraren vragen, moeten zij meer ondersteund worden. Zo kunnen leraren hun aanbod naar leerling(en) blijven uitvoeren, ook als dit een groot emotioneel en relationeel appel op hen doet. Zoals de bestuurder van Stichting Elan zei: “Passend onderwijs is geslaagd als de leraar ‘ja’ zegt”.

Het artikel is te downloaden op de kennisbank van Bureau Mind op deze site.