‘Knap hoe de link van wetenschap naar praktijk steeds werd gemaakt. Ik sta weer helemaal op scherp. ’
Gedragswetenschapper die een training volgde

Home

Actueel

21 May 2024

Besloten Meet & Greet met ministeries van OCW en VWS

Op 1 juni nam Bureau Mind deel aan een besloten rondetafeloverleg over passend onderwijs met de ministeries van OCW en VWS. Dit vond plaats tijdens het NCOJ Congres ‘Onderwijs en Jeugdhulp verbonden’. Bureau Mind ging nader in op het glazen plafond dat zij ervaart en de kansen die er liggen. 

De Meet & Greet, een besloten rondetafelgesprek, stond in het teken van vragen en ontwikkelingen rond passend onderwijs en de uitrol daarvan binnen Nederland. Centraal stonden de grote verschillende tussen de diverse regio’s. Een ander belangrijk thema: hoe breng je passend onderwijs naar de werkvloer van de leerkrachten. Twintig genodigden en acht vertegenwoordigers van de twee ministeries gingen met elkaar in gesprek.

Bureau Mind benadrukte dat er wat passend onderwijs betreft een glazen plafond te bespeuren is tussen de laag van bestuurders, directeuren en IB’ers naar de leraren toe. Daarnaast ligt er een kans voor het afstemmen van de taal die men spreekt binnen het onderwijs en de jeugdzorg. Bureau Mind ging ook in op de veranderende rollen in de praktijk. Zo heeft de IB’er binnen passend onderwijs een andere rol dan voorheen. Daarnaast zouden  schooldirecties zich bewust(er) moeten zijn van de werking van communicerende vaten tussen de onderwijskwaliteit en de mate van zorg op school.

Bureau Mind pleit ervoor om leerkrachten de ondersteuning te geven die zij nodig hebben gezien de veranderende vragen in hun vak. Voorzie hen in de mogelijkheden om hun vakbekwaamheid uit te bouwen, met name op het gebied van pedagogisch vaardigheden en het intensiveren/specificeren daarvan in relatie tot wat de leerlingpopulatie vraagt. Nog een advies: leg een vergrootglas op mooie voorbeelden uit de e regio’s. Voorbeelden waarin de kansen die passend onderwijs biedt benut worden om het onderwijs te optimaliseren – zowel in het algemeen als voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.