‘Knap hoe de link van wetenschap naar praktijk steeds werd gemaakt. Ik sta weer helemaal op scherp. ’
Gedragswetenschapper die een training volgde

Home

Actueel

26 February 2017

Keynote lezing Mirella van Minderhout Schoolpsychologen congres

Elk voorjaar vormt het Nationale Schoolpsychologencongres, georganiseerd door RINO
Amsterdam, dé ontmoetingsplek voor gedragswetenschappers die werkzaam zijn in het
onderwijs of op het snijvlak van onderwijs en zorg. Psychologen en orthopedagogen uit
heel Nederland komen naar Amsterdam voor de nieuwste wetenschappelijke inzichten,
ontwikkelingen en trends.
Dit jaar is het thema van het congres Passender Passend Onderwijs. Laat u inspireren tijdens 3 keynotes en 12 parallelsessies, waarin experts zullen inzoomen op de wijze waarop
de schoolpsycholoog bij kan dragen aan het realiseren van een nog passender onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Daarnaast heeft u alle gelegenheid om kennis en ervaring uit te wisselen met ruim 300 vakgenoten, te netwerken en inspiratie op te doen!
De keynotes zijn:
• Mirella van Minderhout: De leraar doet ertoe, wat merkt hij daarvan in uw handelen
als schoolpsycholoog?
• Annemieke Mol Lous: Passend Onderwijs maak je samen
• Arnold Jonk: Passend Onderwijs: Kijken naar de mogelijkheden
• En verder: 12 inspirerende parallelsessies

Meer informatie en aanmelden

www.schoolpsychologencongres.nl