‘Bureau MIND put uit veel kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden. Er zit altijd tempo, humor en relativeringsvermogen in.’
Schooldirecteur over de samenwerking

Home

Actueel

23 April 2024

Expert Meeting van de Onderwijsraad

Op 12 juni organiseerde de Onderwijsraad in Utrecht een Expert Meeting: #onderwijsdialoog. Een dialoog over brede kwaliteit, ter voorbereiding van een advies aan de Eerste Kamer. Bureau Mind was een van de experts die aanschoven.

Wat is onderwijskwaliteit, hoe breed of smal moet dat worden opgevat? Hoe kun je als school zichtbaar maken wat de inspanningen en opbrengsten zijn op terreinen van brede vorming, socialisatie, actief burgerschap en individuele ontplooiing? En voor wie en waartoe maak je dat zichtbaar? Deze vragen stonden centraal tijdens de #onderwijsdialoog die de Onderwijsraad op 12 juni organiseerde in Utrecht.

Schoolleiders, leraren, ouders en andere belangstellenden zoals onderzoekers gingen met elkaar en met de leden van de Onderwijsraad in gesprek over onderwijskwaliteit in bredere zin. Bureau Mind was gevraagd om als expert inzicht te geven in de ontwikkelingen in de diverse regio’s van het land. En om overzicht te bieden in de verschillende modellen en werkwijzen waarmee vormgegeven wordt aan passend onderwijs. Zowel voor de Onderwijsraad als andere regio’s waardevolle input.

Op basis van de gevoerde dialoog brengt de Onderwijsraad advies uit aan de Eerste Kamer.