‘Bureau Mind houdt graag een spiegel voor. Altijd constructief en vanuit een positieve insteek.’
Supervisant in post-academische opleiding tot schoolpsycholoog

Home

Actueel

20 March 2019

Congres Mediflex Van groep 2 naar groep 3

28 mei 2019 wordt door Mediflex het congres georganiseerd Van groep 2 naar groep 3.
Mirella van Minderhout zal naar aanleiding van het door haar en Noelle Pameijer gepubliceerde artikel spreken over Doubleren en doorstromen voor kleuters. In de keynote staan de volgende vragen centraal:

Op basis van welke criteria beslis je bij twijfels over de overgang van groep 2 naar 3?

Wat zijn de effecten van doorstromen en doubleren op de korte en lange termijn? 

Wanneer is kleuterbouwverlenging voor herfstkinderen effectief? 

https://www.medilexonderwijs.nl/sprekersoverzicht/mirella-van-minderhout/